Blogi
Vilma
 
Ketola
Heippa! Täällä kirjoittelee juuri lukionsa päättänyt 19-vuotias euralainen. Vapaa-aikani kuluu suurimmaksi osaksi leivonnan ja ruuanlaiton parissa. Tykkään yhdistellä erilaisia makuja ja kokeilla uusia reseptejä. Blogiini jaan herkullisia ja varmasti hyväksi todettuja reseptejä ja vinkkejä leivontaan liittyen. Maukkaita lukuhetkiä!
16.3.2021 8.00

Herkkuja Vilman tapaan: Vanil­ja­juus­to­kakku mustik­ka­sy­dä­mellä

Hyydytettävät juustokakut ovat helppoja muokata omaan makuun sopivaksi. Kokeilin tällä kertaa

vaniljan ja mustikan yhteensopivuutta.

Tä­män ka­kun mus­tik­ka­sy­dän toi so­pi­vas­ti raik­kaut­ta ma­ke­an

va­nil­ja­täyt­teen vas­ta­pai­nok­si. Mus­tik­ka­sy­dä­men te­ke­mi­nen tuo hie­man enem­män haas­tet­ta kuin

esi­mer­kik­si ta­val­li­sen ker­ros­juus­to­ka­kun te­ke­mi­nen. Mus­ti­kan si­jaan voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös

mui­ta mar­jo­ja, ku­ten va­del­maa ja man­sik­kaa.

Kau­ra­kek­si­poh­ja:

200 g kau­ra­kek­se­jä

75 g voi­ta

Mus­tik­ka­sy­dän:

1 prk (n.250 g) mus­tik­ka­hil­loa

1 prk (200 g) maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

3 dl vis­pi­ker­maa

3 lii­va­te­leh­teä

va­jaa 0,5 dl mus­tik­ka­me­hua

Va­nil­ja­juus­to­kak­ku:

n. 250 g va­nil­ja­kas­ti­ket­ta (mah­dol­li­sim­man pak­sua esim. Va­lio Va­nil­la va­nil­ja­kas­ti­ke)

2 prk (400 g) va­nil­ja­tuo­re­juus­toa

5 dl vis­pi­ker­maa

5 lii­va­te­leh­teä

noin 0,5 dl vet­tä

1) Val­mis­ta mus­tik­ka­sy­dän. Vuo­raa kel­mul­la ir­to­poh­ja­vuo­ka, jon­ka hal­kai­si­ja on 16-18cm. Lai­ta

lii­va­te­leh­det li­ko­a­maan kyl­mään ve­teen. Yh­dis­tä kul­hos­sa mus­tik­ka­hil­lo ja tuo­re­juus­to. Vat­kaa

vis­pi­ker­ma kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Kie­hau­ta kat­ti­las­sa mus­tik­ka­me­hu ja li­o­ta sii­hen kui­vak­si

pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Se­koi­ta lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na tuo­re­juus­ton ja mus­tik­ka­hil­lon se­kaan.

Se­koi­ta jouk­koon myös vaah­do­tet­tu ker­ma va­ro­vas­ti kään­nel­len. Kaa­da täy­te ir­to­poh­ja­vuo­kaan ja

siir­rä jää­kaap­piin jäh­met­ty­mään vä­hin­tään nel­jäk­si tun­nik­si.

2) Val­mis­ta kek­si­poh­ja. Leik­kaa ir­to­poh­ja­vuo­an (hal­kai­si­ja noin 24cm) poh­jal­le kak­ku­pah­vis­ta

so­pi­va poh­ja. Ko­ro­ta ir­to­po­ja­vuo­an reu­no­ja käyt­tä­mäl­lä lei­vin­pa­pe­ria tai reu­na­kal­voa. Murs­kaa

kau­ra­kek­sit esim. mo­ni­toi­mi­ko­neen avul­la. Su­la­ta voi ja yh­dis­tä kek­si­murs­kan kans­sa. Pai­ne­le

poh­ja ta­sai­ses­ti ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le ja siir­rä jää­kaap­piin odot­ta­maan va­nil­ja­täyt­teen te­koa.

3) Val­mis­ta va­nil­ja­täy­te. Lai­ta lii­va­te­leh­det li­o­ka­maan kyl­mään ve­teen. Yh­dis­tä kul­hos­sa

va­nil­ja­kas­ti­ke ja va­nil­ja­tuo­re­juus­to. Vat­kaa vis­pi­ker­ma vaah­dok­si. Kie­hau­ta vesi kat­ti­las­sa ja li­o­ta

sii­hen kui­vak­si pu­ris­te­tut lii­va­te­leh­det. Se­koi­ta lii­va­te­se­os ohu­e­na nau­ha­na tuo­re­juus­to­se­ok­seen.

Kään­te­le jouk­koon vaah­do­tet­tu ker­ma.

4) Ko­koa kak­ku. Ir­ro­ta mus­tik­ka­sy­dän va­ro­vas­ti ir­to­poh­ja­vuo­as­ta ja ase­ta se kes­kel­le kek­si­poh­jaa.

Kaa­da va­nil­ja­täy­te mus­tik­ka­sy­dä­men reu­noil­le ja pääl­le. Siir­rä jää­kaap­piin jäh­met­ty­mään vä­hin­tään

nel­jäk­si tun­nik­si.

5) Siir­rä kak­ku ir­to­poh­ja­vuo­as­ta tar­joi­lu­as­ti­al­le ja ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la esi­mer­kik­si

pen­sas­mus­ti­koil­la ja val­ko­suk­laal­la.

Ota kantaa

Ota kantaa