15.11.2021 11.14
Extra
 

Haavisto, Lähteenmäki, Salminen, Varjonen ja Numminen aluevaa­lieh­dok­kaiksi

Eu­ra | Sa­ta­kun­nan Va­sem­mis­to­liit­to ni­me­si tam­mi­kuus­sa pi­det­tä­viin alu­e­vaa­lei­hin 67 alu­e­vaa­lieh­do­kas­ta syys­pii­ri­ko­kouk­ses­saan Eu­ras­sa 13. mar­ras­kuu­ta.

Pii­ri­jär­jes­tön ta­voit­tee­na on täy­si 86 eh­dok­kaan lis­ta ja li­sää eh­dok­kai­ta ase­te­taan myö­hem­min.

Eu­ras­sa pi­de­tys­sä Va­sem­mis­to­lii­ton syys­pii­ri­ko­kouk­ses­sa ni­met­tiin sa­mal­la nel­jä eu­ra­lais­ta sekä yk­si sä­ky­lä­läi­nen alu­e­vaa­lieh­do­kas.

Eh­dok­kaik­si ni­met­tiin ko­kouk­ses­sa Mark­ku Haa­vis­to, Simo Läh­teen­mä­ki, Pet­ri Sal­mi­nen ja Sep­po Var­jo­nen Eu­ras­ta sekä Mat­ti Num­mi­nen Sä­ky­läs­tä.

Muun mu­as­sa Py­hä­jär­vi­seu­dun alu­eel­ta ol­laan vie­lä ha­ke­mas­sa muu­ta­mia uu­sia eh­dok­kai­ta li­sää.