16.6.2020 10.29
Extra
 

Ilo löytyy omasta uima-altaasta

Katja Kaunisto

Säkylä | Tässä kesäkuvassa tiivistyy kesän riemu, kun on aurinkoa, lämpöä ja lasten iloa omassa uima-altaassa. Kuvan lähetti Katja Kaunisto.

Mikä saa ai­kaan ke­sän ma­keim­man hy­myn? On­ko se pu­lah­dus jär­veen vai man­si­kan maku, kuk­kien ke­rää­mi­nen nii­tyl­tä vai koi­vu­vih­ta ke­sä­sau­nas­sa?

Ku­vaa se ja lä­he­tä meil­le 6. syys­kuu­ta men­nes­sä osoit­teel­la toi­mi­tus@ala­sa­ta­kun­ta.fi tai verk­ko­si­vun Ke­sä­ki­sa-lo­mak­keel­la. Ker­ro ly­hy­es­ti, mitä ku­vas­sa ta­pah­tuu ja mik­si juu­ri se saa hy­myn ai­kaan. Kysy lupa, jos ku­vaat ih­mi­siä. Par­haat ku­vat pal­ki­taan!