19.11.2021 8.16
Extra
 

Kokoomukselta uusia ehdokkaita aluevaaleihin

Eu­ra | Sa­ta­kun­nan ko­koo­mus on jul­kais­sut uu­sia alu­e­vaa­lieh­dok­kai­ta. Eu­ras­ta eh­dol­la ovat uu­si­na ni­mi­nä apu­lais­pa­lo­mes­ta­ri Tee­mu Jump­po­nen, yrit­tä­jä Mer­ja Leh­to ja eko­no­mi Mar­jat­ta Sil­lan­pää.