16.11.2021 14.28
Extra
 
Elli-Mari Ahola

Perussuomalaiset vahvisti ehdolle Jari Laaksosen ja Marko Karosen Säkylästä

Sä­ky­lä | Pe­rus­suo­ma­lais­ten Sa­ta­kun­nan pii­ri­hal­li­tus vah­vis­ti en­sim­mäi­set 46 alu­e­vaa­lieh­do­kas­taan, ja hei­dän jou­kos­saan eh­dol­le on ase­tet­tu myös sä­ky­lä­läi­set Mar­ko Ka­ro­nen ja Jari Laak­so­nen. Eu­ra­lai­sia eh­dok­kai­ta ei ai­na­kaan vie­lä ole mu­ka­na. Li­sää eh­dok­kai­ta puo­lue jul­kis­taa en­si vii­kon tors­tai­na.