14.10.2021 15.42
Extra
 
Mirja Linnemäki

Tami Sirén ehdolle aluevaaleihin Satakunnan Vihreiden ensimmäisellä listalla

Eu­ra | Sa­ta­kun­nan Vih­re­ät on ni­men­nyt 17 en­sim­mäis­tä alu­e­vaa­lieh­do­kas­taan en­si vuo­den tam­mi­kuus­sa käy­tä­viin alu­e­vaa­lei­hin. Eh­dok­kai­den jou­kos­sa on muun mu­as­sa ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri Tami Sirén Eu­ras­ta. Sa­ta­kun­nan Vih­rei­den alu­e­vaa­li­oh­jel­ma jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa, jol­loin ni­me­tään myös li­sää eh­dok­kai­ta.