Kolumnit
1.7.2021 6.05

Löytyykö vapaaehtoisia?

Yk­si tä­män vuo­den Suo­mi­A­ree­nan tee­mois­ta on yh­tei­söl­li­syys. Tä­hän liit­ty­en Rau­man kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta tu­tus­tua eri­lais­ten jär­jes­tö­jen te­ke­mään va­paa­eh­tois­työ­hön. It­se pää­sin kur­kis­ta­maan oman kup­la­ni ul­ko­puo­lel­le Rau­man Seu­dun Työn­ha­ki­jat ry:n vie­raa­na hei­dän toi­mi­ti­lois­saan Lok­ki­ta­lol­la eli Rau­man maa­lais­kun­nan en­ti­sel­lä kun­nan­ta­lol­la.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA