26.1.2021 12.16
Kulttuuri
 
Esa Viippola

Alasatakunnan verkkokysely: Enemmistö suosittelee nuorisolle kotioloja

image

Alasatakunnan Lasten etätammikuun verkkokyselyssä ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto nuorten oleilupaikaksi on oma koti. Sen valitsi 48 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Ur­hei­lu- ja jää­hal­lit (18 pro­sent­tia) oli­vat liki ta­sois­sa nuo­ri­so­ti­lo­jen (16) kans­sa, ja ky­läl­lä olei­lun va­lit­si par­haak­si va­paa-ajan viet­to­pai­kak­si 13 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Täs­sä ky­se­lys­sä kir­jas­to jäi vii­den pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la vii­mei­sek­si, mut­ta kan­nat­taa muis­taa, et­tä nyt ky­syt­tiin vain pa­ras­ta paik­kaa. Eh­kä va­paa-ajan­vie­tos­sa­kin mo­ni­puo­li­suus on valt­tia.

Verk­ko­si­vuil­lam­me vie­rail­leil­ta tuli ky­se­lyyn yh­teen­sä yli 450 vas­taus­ta.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram