11.5.2019 7.30
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Heta innostaa euralaisnuoria lukemaan

Heta Pullinen kertoi pitävänsä itse Manga-sarjakuvakirjoista ja suositteli muun muassa niihin tutustumista Panelian koulun viides- ja kuudesluokkalaisillekin.

Heta Pullinen kertoi pitävänsä itse Manga-sarjakuvakirjoista ja suositteli muun muassa niihin tutustumista Panelian koulun viides- ja kuudesluokkalaisillekin.

Liisa Nykänen

image

Eura, Panelia | Euran kirjasto on saanut Jyty:ltä eli Julkis- ja yksityisalojen toimi­hen­ki­lö­lii­tolta 5 000 euroa nuoren työllistämiseen.

Ra­han tur­vin 22-vuo­ti­as eu­ra­lais­nuo­ri Heta Pul­li­nen työs­ken­te­lee rei­lun pa­rin kuu­kau­den pes­til­lä Eu­ran kir­jas­tos­sa ja te­kee lu­ku­kam­pan­jas­sa työ­tä las­ten ja nuor­ten lu­kuin­non kas­vat­ta­mi­sek­si. Vii­me tors­tai­na hän oli Pa­ne­li­an kou­lus­sa ve­tä­mäs­sä vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lai­sil­le kir­ja­vink­kaus­ta. Lue He­tan kir­ja­vink­kauk­sis­ta ASK 14.5.