3.11.2019 10.05
Kulttuuri
 
Mirja Linnemäki

Kaamoksen hämy, kukkien hehku

Merja Ala-Olla vaihtelee tekniikoita keramiikasta maalauksiin ja grafiikkaan.

Merja Ala-Olla vaihtelee tekniikoita keramiikasta maalauksiin ja grafiikkaan.

Mirja Linnemäki

image

Säkylä | Euran kansa­lai­so­pis­tossa pitkään opettanut Merja Ala-Olla jättäytyi nelisen vuotta sitten päätoimiseksi taiteilijaksi eikä ole ratkaisuaan katunut.

Sä­ky­län kir­jas­tos­sa on mar­ras­kuun ajan esil­lä hä­nen uu­sim­pien töi­den­sä näyt­te­ly, Kaa­mok­ses­ta kir­si­kan­kuk­kiin.

Esil­lä on maa­lauk­sia, ke­ra­miik­kaa ja gra­fiik­kaa.

– Viih­dyin työs­sä­ni, mut­ta tun­tui, et­tei omal­le te­ke­mi­sel­le jää­nyt ai­kaa ei­kä voi­mia, kun aja­tuk­set oli­vat kiin­ni ope­tuk­ses­sa, hän ker­too.

Omis­tau­tu­mi­nen omal­le tai­teel­le palk­ka­työ­vuo­sien jäl­keen nä­kyy hä­nen mu­kaan­sa uu­sis­sa töis­sä tyy­ney­te­nä.

– On ol­lut rau­ha teh­dä, hän sa­noo.

Mer­ja Ala-Ol­lan te­ok­sia on ol­lut yk­si­tyis- ja yh­teis­näyt­te­lyis­sä Suo­mes­sa ja ul­ko­mail­la, ku­ten Es­pan­jas­sa, Ja­pa­nis­sa, Ruot­sis­sa, Vi­ros­sa, Ka­na­das­sa. Hän on muun mu­as­sa Suo­men Tai­deg­raa­fi­kot ry:n ja Ku­vas­to ry:n jä­sen. Tai­tei­li­jan atel­jee si­jait­see yli 100 vuot­ta van­has­sa ki­vi­na­ve­tas­sa 8-tien var­res­sa Lai­ti­lan ja Rau­man vä­li­maas­tos­sa.

Lue li­sää tiis­tain Ala­sa­ta­kun­nas­ta.