17.3.2019 10:15
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Luonto­ka­pi­ne­tissa pohditaan, mitähän lehmä sanoisi

Yläneen Luontokapinetin uuden näyttelyn aiheena on Jos lehmät puhuisivat. Mitähän sanottavaa lehmillä olisi, pohtivat näyttelyn avajaisten alla yläneläiset Katja Mahal (vas.), Juha Mattila, Aapo Ekman ja Tuija Viskari.

Yläneen Luontokapinetin uuden näyttelyn aiheena on Jos lehmät puhuisivat. Mitähän sanottavaa lehmillä olisi, pohtivat näyttelyn avajaisten alla yläneläiset Katja Mahal (vas.), Juha Mattila, Aapo Ekman ja Tuija Viskari.

Liisa Nykänen

image

Pöytyä, Yläne | Jos lehmät puhuisivat -näyttely aukeaa tänään sunnuntai-iltana Yläneen Luonto­ka­pi­ne­tissa kertomaan siitä, miten tärkeä eläin lehmä on meille suomalaisille ollut ja on.

MTK Var­si­nais-Suo­men tuot­ta­mal­la näyt­te­lyl­lä tar­jo­taan na­ve­tan ul­ko­puo­lel­la elä­vil­le ih­mi­sil­le mah­dol­li­suus ko­kea, mil­lais­ta on elä­mä leh­mien pa­ris­sa. Näyt­te­lyn te­ok­set syn­tyi­vät sekä ITE-leh­mä­haas­teel­la et­tä kuva- ja ta­ri­na­kil­pai­luil­la.

– Ha­lu­sim­me teh­dä näyt­te­lys­tä ko­ke­muk­sel­li­sen, jot­ta ih­mi­set muis­ta­vat, mi­ten tär­keä osa leh­mät ovat ra­vin­nos­tam­me ja maa­ta­lou­des­tam­me. Leh­mä on eläin, jon­ka ko­ke­mi­nen te­kee ih­mi­sel­le hy­vää, näyt­te­ly­tuot­ta­ja Kat­ja Ma­hal sa­noo. Voit lu­kea li­sää leh­mä­näyt­te­lys­tä tiis­tain 19.3. Ala­sa­ta­kun­nas­ta.