5.5.2019 10.40
Kulttuuri
 
Veera Reko

Neljä naista löysi yhteisen sävelen – Sävysystereiden näyttelyssä värien käyttö on sallittu

Anne Kaltiainen (vas.), Iiris Ruoho, Tuula Orre-Aava ja Tarja Kyllijoki saivat lauantaina näyttelyn avajaisissa onnittelukukkasia.

Anne Kaltiainen (vas.), Iiris Ruoho, Tuula Orre-Aava ja Tarja Kyllijoki saivat lauantaina näyttelyn avajaisissa onnittelukukkasia.

Veera Reko

image

Säkylä, Köyliö | Sävysysterit uskaltavat katsoa luontoa ja ihmismieltä väripaletin kaikilla sävyillä.

Sä­vy­sys­te­rei­tä eli eu­ra­lai­sia tai­tei­li­joi­ta Tar­ja Kyl­li­jo­kea, Tuu­la Or­re-Aa­vaa, Ii­ris Ruo­hoa ja An­ne Kal­ti­ais­ta yh­dis­tää rak­kaus tai­tee­seen ja luon­toon.

Yh­tei­nen mie­len­kiin­non koh­de konk­re­ti­soi­tuu tou­ko- ja ke­sä­kuun ajan Köy­li­ös­sä Lal­lin Gal­le­ri­as­sa, jos­sa on esil­lä sys­te­rei­den toi­nen yh­tei­nen näyt­te­ly. En­sim­mäi­nen jär­jes­tet­tiin vii­me ke­sä­nä Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­ton ai­tas­sa.

– Luon­to pu­hut­te­lee mei­tä kaik­kia. Il­mas­to­a­si­at ovat ol­leet pin­nal­la vii­me ai­koi­na, ja se nä­kyy tänä päi­vä­nä vah­vas­ti myös tai­tees­sa, vaik­ka luon­to on toki kaut­ta ai­ko­jen kieh­to­nut tai­tei­li­joi­ta, Or­re-Aa­va to­te­aa.

Lue tiis­tai­na 7. tou­ko­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta, mi­ten sä­vy­sys­te­rit hyö­dyn­tä­vät omia elä­män­ko­ke­muk­si­aan tai­tees­sa.