3.6.2020 10.50
Kulttuuri
 
Esa Viippola

Viikonloppuna bongataan lintuja pöntöistä

Pikkuvarpunen. Kuva: Ari Ahlfors.

Pikkuvarpunen. Kuva: Ari Ahlfors.

Ari Ahlfors

image

BirdLife Suomi järjestää 6.–7. kesäkuuta Pönttöbongaus-tapahtuman. Kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitetussa tapahtumassa tarkkaillaan linnunpöntöissä pesiviä lintuja. Tapahtuman tavoitteena on kerätä tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan.

Pönt­tö­bon­gauk­seen osal­lis­tu­jan ei tar­vit­se ol­la lin­tu­har­ras­ta­ja. Osal­lis­tu­jaa pyy­de­tään ker­to­maan pal­jon­ko ja mil­lai­sia lin­nun­pönt­tö­jä tark­kai­lu­pai­kal­la on, sekä mitä la­je­ja pön­töis­sä pe­sii tai on tänä vuon­na pe­si­nyt. Ha­vain­not pönt­tö­lin­nuis­ta voi il­moit­taa osoit­tees­sa www.pont­to­bon­gaus.fi tai pos­ti­kor­til­la. Osal­lis­tu­jien kes­ken ar­vo­taan pal­kin­to­ja. Pönt­tö­bon­gauk­sen tu­lok­set päi­vit­ty­vät ta­pah­tu­man ai­ka­na Bird­Li­fe Suo­men si­vuil­le.

Pönt­tö­bon­gaus on jär­jes­tet­ty joka kesä vuo­des­ta 2013. Pönt­tö­bon­gauk­seen osal­lis­tuu vuo­sit­tain noin 5 000 ih­mis­tä noin 3 000 pai­kal­la, ja ta­pah­tu­maan il­moi­te­taan noin 30 000 pön­tön tie­dot. Pönt­tö­bon­gauk­sen suo­je­li­ja­na toi­mii ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­nen.