Liikkeellä
9.4.2020 7.15

Hyvää mieltä ja oloa metsistä

En­sim­mäi­nen oma muis­ti­ku­va­ni sii­tä, mi­ten it­se ol­len ol­lut liik­keel­lä on vuo­den 1984 hel­mi­kuul­ta Lin­nan­kos­ki­hiih­dos­ta Ky­rös­sä, mis­sä hiih­din kun­to­ta­pah­tu­man 15 ki­lo­met­riä isän kans­sa. Sitä en­nen olin kyl­lä hiih­del­lyt ko­ti­nur­kil­la sen ver­ran, et­tä isä tie­si mi­nun pys­ty­vän hiih­tä­mään noin pit­kän mat­kan, vaik­ka ikää oli vas­ta 4 vuot­ta ja 3 kuu­kaut­ta.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA