31.8.2020 11.04
Lukijan juttu
 

Haaste­pyö­räi­lystä palkinnoksi pyörä

Timo Stenberg voitti haastepyöräilystä pyörän, jonka luovutti Pia Malja.

Timo Stenberg voitti haastepyöräilystä pyörän, jonka luovutti Pia Malja.

Vesa Nuija

image

Kampanja # Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) järjesti yhteistyössä 31:n Lounais-Suomen kunnan kanssa haaste­pyö­räi­ly­kam­panjan kesällä 2020. Haastepyöräilyn pääpalkintoina LiikU on arponut kuntien kesken neljä polkupyörää ja Eura oli tällä kertaa yksi voittajista.

Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut ar­poi eu­ra­lais­ten osal­lis­tu­jien kes­ken pol­ku­pyö­rän voit­ta­jak­si Timo Sten­ber­gin Kaut­tu­al­ta. Lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen edus­ta­ja­na pal­kin­toa oli Timo Sten­ber­gil­le luo­vut­ta­mas­sa lii­kun­ta­sih­tee­ri Pia Mal­ja.

Vesa Nui­ja

Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pääl­lik­kö