8.11.2017 13:23
Lukijan juttu
 

Lähes sata Halloween-luistelijaa

image

Säkylän Naisvoi­mis­te­li­joiden taitoluistelijat järjestivät tiistai-iltana 7. marraskuuta Hallo­ween­luis­telun Säkylän jäähallissa. Kolmannen kerran järjestettyyn tapahtumaan olivat tervetulleita seuran omien luistelijoiden lisäksi kaikki kouluikäiset lapset.

Ta­pah­tu­man suo­sio on li­sään­ty­nyt vuo­si vuo­del­ta ja tänä vuon­na osal­lis­tu­jia oli­kin lä­hes sata. Vauh­dik­kaan tun­nin ai­ka­na eh­dit­tiin niin pe­lail­la, kil­pail­la kuin luis­tel­la va­paas­ti tee­maan so­pi­van mu­sii­kin tah­tiin. Jääl­lä näh­tiin muun mu­as­sa luu­ran­ko­ja, noi­tia, prin­ses­so­ja ja jos jon­kin­lai­sia otuk­sia. Luis­te­lun jäl­keen oli tar­jol­la kuu­maa me­hua ja kek­se­jä pu­na­pos­ki­sil­le ja iloi­sil­le luis­te­li­joil­le.

Teks­ti: Ju­lia Num­mi, kuva: Kai­sa Saar