3.12.2019 10.24
Lukijan juttu
 

Latukausi auki jo Yläneellä

Yläneen kuntoradalla sujui maanantaina luisteluhiihto vallan mainiosti.

Yläneen kuntoradalla sujui maanantaina luisteluhiihto vallan mainiosti.

Markku Autio

image

Pöytyä, Yläne | Markku Autio ja Päivi Autio kävivät maanantai-iltana avaamassa eteläisenkin Suomen hiihtokauden Yläneen kuntoradalla.

– Jari Jou­kas oli aja­nut poh­jat jo lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na uu­del­leen, jo­ten rata on hy­väs­sä kun­nos­sa luis­te­lu­hiih­toon. To­sin läm­min­tä on taas lu­vas­sa! Mark­ku Au­tio to­te­aa.

Hän muis­tut­taa, et­tä uu­del­la kun­to­ra­dal­la voi kul­kea myös kä­vel­len läpi tal­ven, kun­han käyt­tää tois­ta reu­naa kuin mis­sä pe­rin­tei­sen latu kul­kee. Luis­te­lu-ural­la kä­ve­lyä tu­li­si vält­tää.

Tä­nään pi­täi­si vie­lä pa­kas­taa, jo­ten nyt kan­nat­taa kii­tää Ylä­neen la­duil­le.

Teks­tiä täy­den­net­ty klo 11.13 li­säyk­sel­lä kä­ve­ly­oh­jeis­ta.