25.5.2020 16.09
Lukijan juttu
 

Paljon iloa ja valoa keväässä

Akseli Komulaisen (4. lk) kuvaama auringon värittämä maisema.

Akseli Komulaisen (4. lk) kuvaama auringon värittämä maisema.

Akseli Komulainen

image

Eura | Euran Kirkonkylän koulun vanhem­pai­nyh­distys KoKo Poppoo järjesti koronakauden piristykseksi oppilaille valoku­vaus­kil­pailun aiheella "Kevään iloa ja valoa". Kuvia tuli paljon, kaikkiaan 63 kappaletta, joista raati valitsi ryhmien (erityisluokat, 1–2, 3–4 ja 5–6) voittajat.

Oona Puukan (erityisluokka 2) kuvassa hehkuvat narsissit, joista myös kimalainen on kiinnostunut.

Oona Puukan (erityisluokka 2) kuvassa hehkuvat narsissit, joista myös kimalainen on kiinnostunut.

oona puukka

Voit­ta­jat ovat Oo­na Puuk­ka (eri­tyis­luok­ka 2), Ot­to Aho­la (2. lk), Ak­se­li Ko­mu­lai­nen (4. lk) ja Ale­xand­ra Lai­ne (6.lk).

Alexandra Laine (6. lk) kuvasi lehvästössä hiippailevan kissan.

Alexandra Laine (6. lk) kuvasi lehvästössä hiippailevan kissan.

Alexandra Laine

Otok­sis­sa, joi­ta sel­väs­ti­kin oli hy­vin suun­ni­tel­tu, oli mo­nen­lai­sia luon­non tuot­ta­mia ilo­nai­hei­ta, ku­ten kuk­kia, au­rin­koa, pör­ri­äi­siä, lem­mik­kie­läi­miä, va­lon ja uu­den kas­vun ih­mei­tä.

Otto Ahola (2. lk) ikuisti linnunpesän.

Otto Ahola (2. lk) ikuisti linnunpesän.

Otto Ahola

Ku­via on jul­kais­tu myös KoKo Pop­poon Fa­ce­book- ja Ins­tag­ram-si­vuil­la. Voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin per­jan­tai­na 22. tou­ko­kuu­ta op­pi­lail­le ja van­hem­mil­le Wil­mas­sa.