23.5.2020 15.00
Lukijan kuva
 
Jasmin Rikkonen

Kauttuan koululle iPad-lahjoitus

Tehtaanjohtaja Jarmo Sara ja henkilöstöpäällikkö Reija Högerman kävivät toimittamassa laitteet koululle keskiviikkona 20. toukokuuta. Koulun rehtori Vesa Ahtola vastaanotti laitteet hymyssä suin.

Tehtaanjohtaja Jarmo Sara ja henkilöstöpäällikkö Reija Högerman kävivät toimittamassa laitteet koululle keskiviikkona 20. toukokuuta. Koulun rehtori Vesa Ahtola vastaanotti laitteet hymyssä suin.

image

Eura, Kauttua | Amcorin Kauttuan tehdas lahjoitti Kauttuan koululle yksitoista iPad-laitetta.

Am­cor lah­joit­ti iPa­dit kes­ki­viik­ko­na hel­pot­ta­maan kou­lun ja op­pi­lai­den vä­lis­tä kom­mu­ni­koin­tia.

Am­cor ky­syi Kaut­tu­an kou­lun reh­to­ri Vesa Ah­to­lal­ta, et­tä mitä kou­luis­sa tar­vi­taan näin ko­ro­na-ai­ka­na. Ah­to­lan mu­kaan heil­lä on usei­ta op­pi­lai­ta, joil­la ei ole min­kään­lais­ta ko­net­ta ko­to­na, ja iPad oli­si help­po lai­te ot­taa käyt­töön sekä ko­to­na et­tä kou­lus­sa.