19.3.2020 13.32
Lukijan kuva
 

Kottaraiset ovat palanneet muuttomatkaltaan

Kalevi Ala-Hakula

image

Eura | Euraniityllä Haapamäen tilalla kasvaa vanhoja haapoja, joissa on toistakymmentä kolopesää. Kalevi Ala-Hakula kuvasi 19. maaliskuuta muuttomatkaltaan tilalle palanneen kottaraisen.

– Suu­rin osa ti­lan van­hois­ta haa­pa­puis­ta on si­säl­tä la­ho­ja. Pe­sä­ko­lon muo­dos­tu­mi­nen al­kaa ok­san­tyn­kään. Useim­mi­ten ok­san pu­dot­tua saa­puu pa­lo­kär­ki pai­kal­le, sit­ten al­ka­vat las­tut len­tää. Kun pe­sä­paik­ka on val­mis, pa­lo­kär­ki pe­sii te­ke­mäs­sään ko­los­sa en­sin. Ko­lo­ja tuli ai­kai­sem­min vuo­sit­tain uu­sia, ja kot­ta­rai­set val­ta­si­vat van­hat pe­sät. Ko­lo­pe­siä on tois­ta­kym­men­tä ja lin­nun­pönt­tö­jä use­am­pia. Vuo­sit­tain kot­ta­rai­sen pe­siä on tois­ta­kym­men­tä, Ka­le­vi Ala-Ha­ku­la ker­too.