16.7.2020 14.18
Lukijan kuva
 

Kuviot kivessä

Olli Hakanen

image

Säkylä | Olli Hakanen lähetti kuvan Säkylässä lähellä varuskuntaa olevasta kivestä, jossa selvästi näyttää olevan käden kuvat.

Kivi on Sä­ky­läs­sä har­jul­la lä­hel­lä va­rus­kun­taa ole­van po­lun vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä ja va­rus­kun­taan päin men­tä­es­sä po­lun va­sem­mal­la puo­lel­la vä­hän en­nen oi­ke­al­la puo­lel­la ole­vaa se­ment­ti­po­te­roa. – Mah­taa­ko kel­lään ol­la tie­toa tuos­ta ki­ves­tä, et­tä mi­ten ku­vat ovat sii­hen il­mes­ty­neet ja mi­ten ne on teh­ty? Ne näyt­tä­vät ole­van ai­ka van­ho­ja, kun toi­sen pääl­le on kas­va­nut jo osak­si jä­kä­lää, hän ker­too.