15.2.2021 11.13
Lukijan kuva
 

Outi Reiman palkittiin Lasten Ystävänä

Outi Reimanin kanssa kuvassa Kepolan koulusta Tytti Mäkinen ja Jalmari Eskola 6. luokalta sekä Eetu Syrilä 5. luokalta.

Outi Reimanin kanssa kuvassa Kepolan koulusta Tytti Mäkinen ja Jalmari Eskola 6. luokalta sekä Eetu Syrilä 5. luokalta.

image

Säkylä, Köyliö | Mannerheimin Lasten­suo­je­lu­liiton Köyliön paikal­li­syh­distys valitsee perinteisesti ystävänpäivän aikoihin Vuoden Lasten Ystävän.

Tänä vuon­na Las­ten Ys­tä­vä­nä pal­kit­tiin Ke­po­lan ja Lal­lin kou­lu­jen yh­tei­nen eri­tyi­so­pet­ta­ja Ou­ti Rei­man an­si­ok­kaas­ta työs­tään köy­li­ö­läis­ten las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa. Ke­po­lan kou­lun op­pi­laat ku­vai­li­vat Ou­ti Rei­ma­nia seu­raa­vin sa­noin: hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä, kiva, aut­taa ai­na, osaa opet­taa niin, et­tä ym­mär­tää ja op­pii, on po­si­tii­vi­nen ja kan­nus­ta­va. Ou­til­le ojen­net­tiin MLL:n dip­lo­mi ja neu­le­hui­vi. Ku­vas­sa Ou­tin kans­sa Ke­po­lan kou­lus­ta Tyt­ti Mä­ki­nen ja Jal­ma­ri Es­ko­la 6. luo­kal­ta sekä Ee­tu Sy­ri­lä 5. luo­kal­ta.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram