3.7.2020 15.28
Lukijan kuva
 

Syreenikiitäjä päivälevolla

Hanna-Maarit Mäntylä

image

Eura, Mannila | Syreenikiitäjä lepäili lasten leikkipaikan köydellä 30. kesäkuuta Euran Mannilassa. Noin seitsemän sentin mittaisen kiitäjän kuvasi Hanna-Maarit Mäntylä.

Luon­to­a­si­an­tun­ti­ja Tuo­mo Hur­me to­te­aa, et­tä sy­ree­ni­kii­tä­jä on ko­mea il­mes­tys, mut­ta ei ko­vin har­vi­nai­nen. Päi­vä­le­vol­la ol­les­saan se pi­tää sii­vet su­pus­sa, ja vä­ri­tun­to­mer­kit pal­jas­tu­vat vas­ta, kun se au­kai­see sii­pen­sä.

– Mui­den kii­tä­jien ta­voin sy­ree­ni­kii­tä­jä liik­kuu pää­a­si­as­sa öi­sin ja ai­ka har­voin sen on­nis­tuu löy­tä­mään päi­vä­le­po­pai­kal­ta, Tuo­mo Hur­me ker­too.

Tuo­mo Hur­men mu­kaan maal­li­kon voi ol­la vai­kea tun­nis­taa sy­ree­ni­kii­tä­jää, kun sii­vet ovat su­pus­sa.

– Mus­ta ylä­ruu­mis erot­taa sy­ree­ni­kii­tä­jän sa­man­ko­koi­ses­ta ja -nä­köi­ses­tä kier­to­kii­tä­jäs­tä, joka on har­vi­nai­nen syys­ke­sän va­el­ta­ja, hän to­te­aa.