28.4.2020 12.06
Lukijan kuva
 

Vesitorni "tulessa"

Anne-Margit Pietilä

image

Eura, Panelia | Panelialainen Anne-Margit Pietilä vangitsi kuvaan erikoisen väriloiston, jonka laskeva aurinko aiheutti Panelian vesitornille. Ilta-aurinko värjäsi sen leiskuvan punaiseksi.

– Ve­si­tor­nin ym­pä­ril­lä ole­va met­sä on usein il­ta-au­rin­gos­sa hie­non nä­köi­nen, mut­ta har­voin noin pu­nai­nen, hän ker­too.

Ve­si­tor­nin juu­rel­la asu­val­le ku­vaa­jal­le tuli mie­leen, et­tä näyt­tää kuin tor­ni oli­si tu­les­sa, mut­ta on­nek­si on vesi lä­hel­lä!