9.6.2021 16.10
Mediatiedot
 
Elli-Mari Ahola

Huomenna saat lukea sata sivua Alasatakuntaa

image

Huo­men­na il­mes­ty­väs­sä Ala­sa­ta­kun­nas­sa on 28 si­vua, ja sen kans­sa yh­des­sä il­mes­tyy Ala­sa­ta­kun­nan vuo­den 2021 Ke­sä­leh­ti Ke­sä­me­not-liit­tei­neen, yh­teen­sä 72 si­vua. Se tar­koit­taa, et­tä lu­ki­jat löy­tä­vät pos­ti­laa­ti­kois­taan jopa sata (100) si­vua Ala­sa­ta­kun­taa. Niin pit­käl­le kuin toi­mi­tuk­sen muis­ti kan­taa, täl­lais­ta ei ole kos­kaan ai­em­min ta­pah­tu­nut.

Ke­sä­leh­ti il­mes­tyy per­jan­tain 11. ke­sä­kuu­ta ku­lu­es­sa myös nä­köis­leh­te­nä Ala­sa­ta­kun­nan net­ti­si­vuil­le va­paas­ti lu­et­ta­vak­si.