Ti 14.1. Muskarin avoimet ovet Paneliassa

klo 17.15–17.45 Pa­ne­li­an kou­lus­sa (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra) per­he­mus­ka­ris­sa 1–5-vuo­ti­aan lap­sen ja van­hem­man yh­tei­nen mu­siik­ki-, leik­ki-, tans­si­het­ki. Järj. Sa­ta­o­pis­to. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma.

Ti 14.1. Dogiduon musiik­ki­te­at­te­rie­sitys

klo 18 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vin­kon­tie 11) yli 3-vuo­ti­ail­le suun­nat­tu esi­tys. Li­put va­rat­ta­va etu­kä­teen Eu­ran kun­nan verk­ko­si­vul­ta. Järj. Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma.

Ke 15.1. Muskarin avoimet ovet Kännöllä

klo 10–10.45 avoi­met ovet 3kk–3-vuo­ti­ai­den las­ten per­he­mus­ka­ris­sa Kän­nöl­lä (Kän­nön­tie 9, Kaut­tua) Järj. Sa­ta­o­pis­to. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma.

Ke 15.1. Kuvataidekoulun avoimet ovet Kännöllä

klo 16.30 voi seu­ra­ta ku­va­tai­de­kou­lun ope­tus­ta ja tai­teel­lis­ta te­ke­mis­tä Kän­nö­lä (Kän­nön­tie 9, Kaut­tua). Järj. Sa­ta­o­pis­to. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma.

Ke 15.1. Pehmojen yö Euran pääkirjastossa

Peh­mot voi jät­tää kir­jas­toon kes­ki­viik­ko­na klo 18 men­nes­sä ja nou­taa tors­tai­na 16.1. klo 12 al­ka­en. Peh­mo­jen puu­his­ta ote­taan va­lo­ku­via, jot­ka ja­e­taan säh­köi­ses­ti osal­lis­tu­jil­le. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

To 16.1. Poweria bisnekseen -tapahtuma

klo 17.30–20 Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Ran­ta­tie 340) kai­kil­le avoin, ma­ku­ton myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti-il­ta, jos­sa ai­hee­seen val­men­taa Pasi Rau­tio. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät.