To 13.2. Penkkarit

klo 10.30 kuor­ma-au­tot start­taa­vat lu­ki­oi­den pi­hois­ta penk­ka­ri­a­je­lul­le. Eu­ran abit kier­te­le­vät ala­kou­luil­la, Sä­ky­län abit Huo­vin­rin­teen ja Iso-Sä­ky­län kou­luil­la.

To 13.2. Luento ajoterveydestä

klo 12 Eu­ran kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa Ta­pio Heis­ka­nen Lii­ken­ne­tur­vas­ta ker­too ajo­ter­vey­des­tä. Järj. Eu­ran sote-kes­kus.

To 13.2. Talvisodan aikaisen lentokentän muistotilaisuus

klo 14 Hu­vi­la Haap­saa­res­sa (Haap­saa­ren­tie 21, Sä­ky­lä). Ko­koon­tu­mi­nen Hu­vi­lan pi­hal­la ole­van tal­vi­so­dan len­to­ken­tän muis­to­mer­kil­le, kun­nan­joh­ta­jan ter­veh­dys­sa­nat, sep­pe­leen­las­ku, Pert­ti Hui­dun puhe. Kah­vi­tus. So­ta­kam­ree­ri Il­po Nur­mi ker­too len­to­ken­tän his­to­ri­as­ta. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­seo ja Hu­vi­la Haap­saa­ri.

To 13.2. Appsi, botti, pilvi ja mä -digitaitokurssi

klo 15.30–17 Eu­ra lu­ki­os­sa (luok­ka Lii­le). As­kar­rut­taa­ko di­gi­ter­mis­tö? Kie­li­kurs­sil­le voi läh­teä opet­te­le­maan di­giä suo­mek­si. Mu­kaan saa di­gi­sa­nas­ton. Mak­su­ton. Opet­ta­ja­na Jo­han­na Man­ni­nen. Järj. Sa­ta­o­pis­to.

Pe 14.2. Kirjas­to­pääl­likön ystävän­päi­vä­kahvit

klo 12–17 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la. Järj. Eu­ran kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 14.2. Ystävänpäivä Kepolan kirjastossa

klo 10–15 Ke­po­lan kir­jas­ton (Kar­ja­lan­tie 1 A, Köy­liö) näyt­te­ly­ti­las­ta voi ha­kea it­sel­leen ja ys­tä­väl­leen kir­ja­lah­jan. Järj. Ke­po­lan kir­jas­to.

Pe 14.2. Ystävänpäivä Säkylän pääkirjastossa

klo 10–15 voi ha­kea it­sel­leen ja ys­tä­väl­leen kir­ja­lah­jan. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to.

Pe 14.2. Ystävänpäivän pop-up-kahvila

klo 12–17 Ylä­neen Osuus­pan­kin ker­ho­huo­neel­la. Kah­via, tee­tä ja mon­ta sort­tia kah­vi­lei­pää. Elä­vää mu­siik­kia. Järj. SPR Ylä­neen osas­to.

Pe 14.2. Vanhojentanssit Eurassa

klo 18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la Eu­ran lu­ki­on van­him­mat tans­si­vat. Ylei­sö­ti­lai­suus. Järj. Eu­ran lu­ki­on kak­kos­luok­ka­lai­set.

Pe 14.2. Runoilta

klo 18.30 Mä­ke­läs­sä (Ran­ta­tie 381, Sä­ky­lä). Mu­ka­na voi tuo­da omia ru­no­ja tai lem­pi­ru­no­ja tai tul­la vain kuun­te­le­maan. Järj. Rai­ja Ää­ri.

Ti 18.2. Varttunut väki kokoontuu

klo 14 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Köy­liö). Ti­lai­suus avoin kai­kil­le, kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Näköislehti

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram