To 20.2. Vesisankarit-tapahtuma

klo 11.30–13.30 Eu­ran ui­ma­hal­lis­sa ope­tel­laan mm. ve­des­tä pe­las­ta­mis­ta, ui­ma­hyp­py­jä, me­lon­taa, en­si­a­pu­kou­lu­tus­ta sekä uin­ti- ja su­kel­lus­tai­to­ja.

Pe 21.2. Vienan kulkuri -kirjailijailta

klo 17.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa ylä­ne­läi­sen Jari Hel­mi­saa­ren kir­jai­li­jail­las­sa lau­lua, ku­via ja ta­ri­naa. Mu­ka­na myös Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, pi­a­no, ki­ta­ra. Oh­jaa­ja, näyt­te­lii­jä Kari Saa­ri lu­kee ta­ri­noi­ta kir­jas­ta. Va­paa pää­sy. Järj. Jari Hel­mi­saa­ri ja Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 25.2. Laski­ais­tiis­taita Terhokerhossa

klo 10–11 Ylä­neel­lä Kar­ta­no­ko­dil­la, Ha­ve­rin­tie 27, Ylä­neen Ter­ho­ker­hos­sa kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin voi­vat viet­tää kii­ree­tön­tä yh­des­sä­o­loa las­ki­ais­tiis­tain mer­keis­sä. Järj. SPR:n Ylä­neen osas­to.

Ti 25.2. Ohjelmalliset laskiaistanssit

klo 12–16 Köy­li­ön Lal­lin­ta­lol­la. Tans­sit­taa Duo Hent­to­set. Järj. Köy­li­ön-Sä­ky­län Eläk­keen­saa­jat.