La 6.6. Jakotaimitori

klo 10–13 Ylä­neen ko­ti­seu­tu­mu­se­on Kor­van kas­vi­tar­has­sa (Lii­san­tie 13). Myyn­nis­sä mu­se­o­puu­tar­han omia tai­mia. Järj. Ylä­neen Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Su 7.6. Eura-päivän konsertti livestriiminä

klo 18–19.30 Py­hä­jär­vi­te­at­te­rin Pläk­ki-te­at­te­ri­ta­los­sa (Kou­lu­tie 4, Eu­ra). Pel­to­ne-or­kes­te­rin mu­siik­kia, vie­rai­le­vi­na so­lis­tei­na Ma­ria Tyys­ter ja Ari Nur­mi, Py­hä­jär­vi­te­at­te­rin näy­tel­mä­pät­kiä, Eu­ra-ai­hei­sen tau­lun maa­laus ja ru­non­lau­sun­taa. Kon­sert­ti strii­ma­taan, ja link­ki kat­se­luun il­mes­tyy kun­nan Fa­ce­book-si­vul­le. Pai­kan pääl­le ote­taan 30 en­nak­koon il­moit­tau­tu­nut­ta osal­lis­tu­jaa. Järj. Eu­ran kun­ta.

Ti 9.6. Kaikille avoin kesäjumppa

klo 9.30–10.30 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­mä­es­sä. Jum­pan oh­jaa Tan­ja Aal­to­la ja spon­so­roi Vei­kon Väri. Jump­paan voi tul­la yh­des­sä las­ten kans­sa. Ota mu­kaan jump­pa­mat­to. Järj. MLL Eu­ra.