To 30.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä. So­pii koko per­heel­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Pe 31.7. Säkylä Cruise & Rock

klo 17 Sä­ky­län S-Mar­ke­tin park­ki­pai­kal­la har­ras­te­a­jo­neu­vo­ta­pah­tu­ma. Crui­sing­let­ka läh­tee klo 19, ja ajo päät­tyy Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tyk­sen Tans­si­suu­lil­le, jos­sa esiin­tyy Te­xas Oil. Ta­pah­tu­ma on mak­su­ton. Järj. Py­hä­jär­vi Crui­sers.

Pe 31.7. Mini-Löylypäivät Rauman Lapissa

klo 17–21 oh­jel­mal­li­nen il­ta­to­ri Lap­pi-Tu­van pi­hal­la. Klo 19 jul­kais­taan vuo­den Sau­na­ton­tut.

Pe 31.7. Ilmaiset löylyt Puusaunalla Narvin rannalla

Mini-Löy­ly­päi­vien kun­ni­ak­si.

Pe.31.7. ja la 1.8. Luovion nostalgiakahvio auki

klo 12–18 per­jan­tai­na ja klo 10–19 lau­an­tai­na VPK:n Kon­ka­rit pi­tä­vät kah­vi­o­ta au­ki. Va­lo­ku­va­näyt­te­ly ja yh­teis­lau­lua.

Pe–su 31.7.– 2.8. Pyörnin Kahvilassa

Muun mu­as­sa näyt­te­ly ja lap­sil­le na­ve­tas­sa kaup­pa­leik­kiä. La kau­pun­gin­joh­ta­ja Jo­han­na Luuk­ko­nen ta­vat­ta­vis­sa ja su Sau­na­ton­tut ju­tu­tet­ta­vis­sa ja pi­ha­to­ri.

Pe–la 31.7–1.8. Sieravuoren lavaru­no­fes­ti­vaali

Sie­ra­vuo­ren lo­ma­kes­kuk­ses­sa (Sie­ra­vuo­ren­tie 117, Eu­ra). Järj. Har­ri Her­tell ja Sie­ra­vuo­ren lo­ma­kes­kus.

La 1.8. Majava cupin 2. osakilpailu

klo 10–17 Ma­ja­va cu­pin osa­kil­pai­lu. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Vam­ma­lan ur­hei­lu­ka­las­ta­jat ry:n ve­tou­is­te­lu­ja­os­to.

La 1.8. Löylyhölkkä

klo 14 läh­tö La­pin lii­kun­ta­hal­lin piha-alu­eel­ta (Kirk­ko­tie 6). Il­man aja­not­toa läh­tö 12–13.30 vä­lil­lä. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Su 2.8. Huovinretken pyöräretki

klo 8–12 vä­lil­lä läh­tö omaan tah­tiin Sä­ky­lä­hal­lil­ta tai Räi­sä­lä-kes­kuk­ses­ta. Pe­rin­tei­nen pyö­rä­ret­ki Köy­li­ön­jär­ven ym­pä­ri. Maas­to­pyö­räi­li­jöi­den läh­tö Sä­ky­lä­hal­lil­ta klo 9. Mak­sul­li­nen. Järj. Huo­vin­ret­ki ry.

Su 2.8. Kansallispukujen tuuletuspiknik

klo 13–15 Lal­lin pat­saan ym­pä­ris­tös­sä Köy­li­ös­sä. Pu­keu­du kan­sal­lis­pu­kuun tai pu­vun osaan. Järj. Räi­sä­lä-Seu­ra.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram