Ti 11.8. Kesäjumppaa Eurassa

klo 18–19 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän kat­so­mon vie­rei­sel­lä nur­mel­la. Sää­va­raus. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län Mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ke 11.8. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ke 12.8. Yhteislauluilta

klo 18 Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lon pi­hal­la (Ko­ke­mä­en­tie 18, Sä­ky­lä) lau­le­taan ke­säi­siä ja ke­säil­taan so­pi­via lau­lu­ja. Ti­lai­suu­den juon­taa Timo Leh­to­nen. Järj. TSL:N Ala­sa­ta­kun­nan opin­to­jär­jes­tö ja Köy­li­ön So­si­a­li­de­mok­raa­tit ry.

Ke 12.8. Musiikkihetki Hinnerjoen kirkossa

klo 18. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

To 13.8. Virsi-ilta Panelian Rivimyllyn pihalla

klo 18. Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lan­na Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.