Ti 12.1. Lauletaan yhdessä -etämuskari

klo 13 Eli­na Jah­ko­lan ve­tä­mä etä­mus­ka­ri, jon­ka vi­deo jul­kais­taan Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-si­vul­la. Tee­ma­na lu­miuk­ko­mars­si. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 12.1. Etäluento: Stoppi kiusaamiselle!

klo 17–18.30 Eu­ran kir­jas­ton net­ti­si­vuil­la ja so­mes­sa jul­kais­taan link­ki etä­lu­en­non seu­raa­mi­seen. Mitä van­hem­mat voi­vat teh­dä kiu­saa­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si? MLL:n lu­en­noit­si­ja Tiia Ros­nell an­taa van­hem­mil­le konk­reet­ti­sia kei­no­ja, joil­la puut­tua kiu­saa­mi­seen. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ke 13.1. Nuutti­puk­ki­ta­paa­minen turvavälein

klo 18–19 K-Su­per­mar­ket Eu­ras­sa. Kaik­ki pal­ki­taan, ja par­haas­ta pu­vus­ta ää­nes­te­tään. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. K-Su­per­mar­ket Eu­ra.