Ti 23.2.–7.3. Suomen Ladun Metsämörrin omatoimipolku

Pis­pan laa­vun ym­pä­ris­tös­sä (Pis­pan­tie, Sä­ky­lä) Huo­vin­ret­ki ry:n ja Ris­to­lan ky­läyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mää puu­haa lap­sil­le ja lap­sen­mie­li­sil­le tur­va­vä­lit muis­ta­en. Ai­hee­na eläin­ten jäl­jet ja jää.

Ti 23.2.–ke 24.2. Pihlava auki ulkoilua varten

klo 10–18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Pai­kal­la pulk­ka­mä­ki ja na­pa­kelk­ka, laa­vul­la tuli ja gril­laus­mah­dol­li­suus sekä läm­min­tä me­hua. Sau­nat ovat kuu­mi­na ja avan­to on au­ki kel­lo 12–18, her­ne­keit­toa tar­jol­la pää­ra­ken­nuk­sen edus­tal­la kel­lo 12–14. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 23.2.–pe 26.2. Harry Potter -tehtävärata

kir­jas­ton au­ki­o­lo­ai­koi­na Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Kir­jai­mia ke­rä­tään oma­toi­mi­ses­ti loit­sua var­ten. Lä­päis­seil­le pie­ni yl­lä­tys ja sa­mal­la voi osal­lis­tua Har­ry Pot­ter -tuot­tei­den ar­von­taan. Rata on kir­jas­tol­la per­jan­tai­hin kel­lo 17:ään. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.