To 25.2.–pe 26.2. Harry Potter -tehtävärata

kir­jas­ton au­ki­o­lo­ai­koi­na Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Kir­jai­mia ke­rä­tään oma­toi­mi­ses­ti loit­sua var­ten. Lä­päis­seil­le pie­ni yl­lä­tys, ja sa­mal­la voi osal­lis­tua Har­ry Pot­ter -tuot­tei­den ar­von­taan. Rata on kir­jas­tol­la per­jan­tai­hin kel­lo 17:ään. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

To 25.2.–su 7.3. Suomen Ladun Metsämörrin omatoimipolku

Pis­pan laa­vun ym­pä­ris­tös­sä (Pis­pan­tie, Sä­ky­lä) Huo­vin­ret­ki ry:n ja Ris­to­lan ky­läyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mää puu­haa lap­sil­le ja lap­sen­mie­li­sil­le tur­va­vä­lit muis­ta­en. Ai­hee­na eläin­ten jäl­jet ja jää.

Ti 2.3. Kalevala-muunnelmat – siltoja myyttisestä menneisyydestä nykypäivään

klo 17–18.30 Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jan mak­sut­to­mas­sa etä­lu­en­nos­sa El­li-Mari Aho­la lu­en­noi ai­hees­ta, jos­ta te­kee par­hail­laan väi­tös­kir­jaa. Etä­lu­en­to to­teu­te­taan Te­am­sin kaut­ta, ja sil­le on il­mot­tau­dut­ta­va 28.2. men­nes­sä, jot­ta saa kut­su­lin­kin säh­kö­pos­tiin­sa. Il­moit­tau­tu­mi­set seu­raa­van lin­kin kaut­ta: https://opis­to­pal­ve­lut.fi/sa­ta­o­pis­to/cour­se.php?l=fi&t=8246 Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.