To 23.9. Puheterapeutti perhekerhossa

klo 9–12 avoin päi­vä­ko­ti Om­pus­sa (Oja­ran­nan­tie 1 as 13–14, Eu­ra). Pu­he­te­ra­peut­ti Mee­ri Iha­lin ker­too per­he­ker­hos­sa vau­vai­käi­sen pu­heen ke­hi­tyk­ses­tä.

To 23.9. Huovinretki Kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la. Huo­vin­ret­ki ry esit­täy­tyy. Järj. Va­lit­se Sä­Ky­lä­si -han­ke.

To 23.9. Vauvoille ekstraa Honkilahdella

klo 10–11.30 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra). Vau­va­vii­kon eri­koi­soh­jel­maa per­he­ker­hos­sa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

To 23.9. Torimyyntiä Yläneellä

klo 13–17 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Myyn­nis­sä muu­rin­poh­ja­let­tu­ja, kah­via sekä pul­laa. Järj. Ylä­neen SPR:n osas­to.

Pe 24.9. Perhekerho Paneliassa

klo 10–11.30 Pa­ne­li­an pap­pi­lan (Pap­pi­lan­tie 3) per­he­ker­hos­sa huo­mi­oi­daan eri­tyi­ses­ti vau­vo­ja sa­tu­hie­ron­nan, lau­lu­jen, lo­ru­jen ja pai­nan­ta­töi­den kaut­ta. Tar­joi­lu. Vau­vo­jen vii­kon oh­jel­maa.

Pe 24.9. Alvarin päivä

oh­jel­maa ja avoi­mia ovia Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa.

La 25.9. Nälkäpäiväkeräys

Ylä­neen to­ril­la näl­kä­päi­vä­lei­pää myyn­nis­sä ja li­pas­ke­räys. Lip­paat myös Sa­les­sa ja K-Mar­ke­tis­sa. Järj. Ylä­neen SPR:n osas­to.