Ti 12.10. Info Hirake-hankkeesta

klo 18 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en jo­kiu­o­man ja ran­ta-alu­een ke­hit­tä­mi­seen täh­tää­väs­tä hank­kees­ta ker­to­vat ja ky­sy­myk­siin vas­taa­vat Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin asi­an­tun­ti­jat Päi­vi Lai­ne ja Lau­ri Ant­ti­la. Järj. Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ra ja Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ke 13.10. Tuolijumppaa

klo 15.30–16.30 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lun juh­la­sa­lis­sa (Kou­lu­tie 14, 21900 Ylä­ne). Oh­jaa­ja­na Pirk­ko Berg. Järj. Pöy­ty­än lii­kun­ta­toi­mi.