19.7.2019 8.00
Urheilu
 
Joni Tuominen

EM-kilpailut siintävät hakkurin silmissä

Piia Korhonen on lomaillut ja harjoitellut tutuissa kotimaisemissa Eurassa seurajoukkueensa fysiikkavalmentajan laatimilla ohjeilla. Lisäksi hän ehti tehdä kymmenen päivän matkan viime kauden pelikaverinsa luokse Yhdysvaltoihin.

Piia Korhonen on lomaillut ja harjoitellut tutuissa kotimaisemissa Eurassa seurajoukkueensa fysiikkavalmentajan laatimilla ohjeilla. Lisäksi hän ehti tehdä kymmenen päivän matkan viime kauden pelikaverinsa luokse Yhdysvaltoihin.

Joni Tuominen

image

Eura | Kotimaisemissaan lomaillut Suomen maajoukkueen ykköshakkuri ja vuoden 2018 naislen­to­pal­loi­li­jaksi Suomessa valittu Piia Korhonen odottaa tulevaa kautta innolla. Edessä on kolmas vuosi saksalaisjoukkue Dresdnerin riveissä, mutta sitä ennen hän edustaa Suomea lentopallon EM-kilpailuissa.

Vii­me ke­sä­nä maa­jouk­ku­e­pe­lis­sä tul­lut ja lo­pul­ta ai­na tam­mi­kuulle as­ti Kor­ho­sen pois­sa pe­li­ken­til­tä pi­tä­nyt nilk­ka­vam­ma ei enää vai­vaa, ja 22-vuo­ti­as len­to­pal­loi­li­ja on pääs­syt har­joit­te­le­maan täy­si­pai­noi­ses­ti tu­le­vaa kaut­ta var­ten.

– Se oli pi­sin pois­sa­o­lo, mikä mi­nul­la on ol­lut. Si­kä­li oli tosi han­ka­laa pa­la­ta ken­til­le, kun vä­lil­lä tun­tui, et­tä oi­kea käsi oli­si ol­lut va­sen, ja muu­ten­kin mie­tin, en­kö osaa pe­la­ta enää ol­len­kaan, hän ker­too.

Suo­men nais­ten len­to­pal­lo­maa­jouk­kue sel­vi­si 30 vuo­den tau­on jäl­keen EM-kil­pai­lui­hin, jot­ka pe­la­taan elo­kuun lop­pu­puo­lel­la Tur­kis­sa. Ke­sän alus­sa pe­la­tun Kul­tai­sen lii­gan ot­te­lut ei­vät maa­jouk­ku­eel­ta Kor­ho­sen mu­kaan su­ju­neet toi­vo­tun­lai­ses­ti, mut­ta eura­lai­sel­la on luot­toa jouk­ku­een mah­dol­li­suuk­siin.

– Tosi iso jut­tu, et­tä me edes pää­sim­me ki­soi­hin as­ti. Loh­kos­sam­me on ihan maa­il­man huip­pu­ja, ku­ten Turk­ki ja Ser­bia. To­del­la­kin läh­de­tään nii­tä haas­ta­maan.

– Sit­ten loh­kos­sam­me on myös Rans­ka, Kreik­ka ja Bul­ga­ria, jot­ka voim­me ihan hy­vin voit­taa­kin, hak­ku­ri us­koo.

Lue li­sää Piia Kor­ho­sen miet­teis­tä tors­tai­na 18. hei­nä­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.