8.2.2020 22.20
Urheilu
 

Kai Keinänen palkittiin vuoden valmentajana Satakunnassa

Satakunnan urheilugaalassa palkittu Kai Keinänen sai torstaina tunnustusta myös Euran kunnan urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa.

Satakunnan urheilugaalassa palkittu Kai Keinänen sai torstaina tunnustusta myös Euran kunnan urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa.

Riina Kaski

image

Pori | Satakunnan Urheilugaalaa vietettiin Porissa lauantai-iltana. Gaalassa tunnustusta sai myös Euran karateseuran ja Suomen karate­maa­jouk­kueen valmentaja.

Ai­em­min tors­tai­na Eu­ran kun­nan ur­hei­li­joi­den pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­des­sa­kin kier­to­pal­kin­nol­la muis­tet­tu Kai Kei­nä­nen pal­kit­tiin vuo­den val­men­ta­ja­na. Kei­nä­nen luot­saa Suo­men ai­kuis­ten maa­jouk­ku­et­ta ja ty­tär­tään Tit­ta Kei­näs­tä koh­ti To­ki­on olym­pi­a­lai­sia.

Kun­tien ja seu­ro­jen vuo­den seu­ra­työn­te­ki­jöi­nä tun­nus­tus­ta sai Sä­ky­läs­tä Eli­na Jo­ke­la, joka on Köy­li­ön Lal­lien ak­tii­vi.

Li­säk­si Lii­kUn jä­sen­seu­ro­jen esi­tyk­ses­tä pal­kit­tiin Tau­no Mat­ti­la Huo­vin­ret­ki ry:stä.

Sa­ta­kun­nan Ur­hei­lu­gaa­lan jär­jes­ti Lou­nais-Suo­men Lii­kun­ta ja Ur­hei­lu ry kump­pa­nei­naan Po­rin ja Rau­man ur­hei­lu­toi­mit­ta­jien ker­hot ja Po­rin kau­pun­ki.