16.1.2018 15:56
Urheilu
 
Esa Viippola

Leo Rantahalvari mukaan maastohiihdon nuorten MM-joukkueeseen

image

Säkyläläisen Leo Rantahalvarin vahvat näytöt vakuuttivat valitsijat, ja hän matkaa kuun vaihteessa nuorten MM-hiihtoihin Sveitsiin.

Mies­ten U20-jouk­ku­ee­seen va­lit­tiin Ran­ta­hal­va­rin li­säk­si Miro Karp­pa­nen Ki­teen Ur­hei­li­jois­ta, Lau­ri Man­ni­la Ou­lun Hiih­to­seu­ras­ta, Ver­ne­ri Poi­ko­nen Ää­ne­kos­ken Hui­mas­ta, Juu­so Tos­sa­vai­nen Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­ta sekä Las­si Vuo­ri­nen Ski­te­am 105:sta.

Maas­to­hiih­don, mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn nuor­ten maa­il­man­mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­laan Sveit­sis­sä 28.1.–3.2. Yh­teen­sä Suo­men mies­ten ja nais­ten U20- ja U23-maas­to­hiih­to­jouk­ku­eis­sa on kak­si­kym­men­tä hiih­tä­jää. Hei­dän li­säk­seen Sveit­siin läh­tee kuu­si mä­ki­hyp­pää­jää ja vii­si yh­dis­te­tyn kil­pai­li­jaa.

Lue li­sää ASK 16.1.