16.4.2019 13.00
Urheilu
 
Veera Reko

Lyhyestä vaihtojaksosta jäi kipinä jatkaa yhteistyötä – LäKin juniorit pääsevät pelaamaan kansainvälistä kiekkoa

image

Säkylä | Säkylän jäähallissa pelataan tänään Lännen Kiekon 07 -junioreiden ja NEV U13 teamin välinen Suomi–Saksa -ystävyysottelu, joka alkaa kello 16.

Sak­sa­lais­ten ja sä­ky­lä­läis­ten yh­teis­työ jää­kie­kon sa­ral­la sai al­kun­sa vuo­si sit­ten tam­mi­kuus­sa, kun Län­nen Kie­kon 07 -jouk­ku­ees­sa pe­laa­van To­mas Reu­na­sen äi­ti Ja­ni­ka Reu­na­nen päät­ti läh­teä suo­rit­ta­maan tra­de­no­mi-opin­toi­hin­sa liit­ty­vää vii­den vii­kon vaih­to­jak­soa Sak­saan Aac­hen kau­pun­kiin.

– Ky­syin per­heel­tä­ni, ha­lu­ai­si­vat­ko he läh­teä mu­kaan. To­mas il­moit­ti, et­tä hän voi kyl­lä läh­teä, jos saa jat­kaa jää­kie­kon pe­laa­mis­ta myös Sak­sas­sa, Ja­ni­ka Reu­na­nen ker­too.

Lue tors­tai­na 18. huh­ti­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta, mi­ten To­mak­sel­le löy­tyi sak­sa­lai­nen jouk­kue ja mik­si sak­sa­lai­set ha­lu­si­vat teh­dä vas­ta­vie­rai­lun Sä­ky­lään.