16.2.2020 11.27
Urheilu
 
Fanni Toimela

Patikointi sateessa on varustuskysymys

Säkyläläisille Pertti (vas.) ja Erkki (oik.) Ropposelle Huovinretki on yli 50-vuotinen perinne, ja euralainen Tapani Mäntysaarikin on osallistunut retkille jo ainakin 20 vuoden ajan.

Säkyläläisille Pertti (vas.) ja Erkki (oik.) Ropposelle Huovinretki on yli 50-vuotinen perinne, ja euralainen Tapani Mäntysaarikin on osallistunut retkille jo ainakin 20 vuoden ajan.

Fanni Toimela

image

Säkylä | Sunnuntaina ei lumisesta hiihtosäästä ollut tietoakaan, joten Huovinretki järjestettiin sen sijaan patikoinnin muodossa. Mahdollisuus oli viime vuosien tapaan myös maastopyöräilyyn.

Lu­met­to­mia tal­via on ol­lut en­nen­kin, mut­ta Huo­vin­ret­ki on yli 50-vuo­ti­sen his­to­ri­an­sa ai­ka­na jou­dut­tu pe­ru­maan vain nel­jäs­ti. Vaik­ka sa­tei­nen sää ro­kot­ti osal­lis­tu­jia, pää­tet­tiin ret­ki sii­tä huo­li­mat­ta jär­jes­tää.

Säkyläläinen Veli-Matti Vanha-Rauvola (vas.) ja kaarinalainen Mikko Lehtonen pyöräilevät säällä kuin säällä. Sunnuntaina vuorossa oli noin 25 kilometrin maastopyöräsafari.

Säkyläläinen Veli-Matti Vanha-Rauvola (vas.) ja kaarinalainen Mikko Lehtonen pyöräilevät säällä kuin säällä. Sunnuntaina vuorossa oli noin 25 kilometrin maastopyöräsafari.

Fanni Toimela

– Hel­pom­pi rat­kai­su oli­si tie­tys­ti ol­lut pe­rua koko ta­pah­tu­ma, mut­ta tu­lim­me sii­hen tu­lok­seen, et­tä täl­le on paik­kan­sa. Tie­tys­ti jos reit­ti oli­si pelk­kää jää­tik­köä, oli­si ret­ki jou­dut­tu tur­val­li­suus­syis­tä pe­ru­maan. Täl­lä het­kel­lä vain muu­ta­mas­sa koh­das­sa on liu­kas­ta, val­ta­o­sa rei­tis­tä on su­laa, Huo­vin­ret­ken pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Salo sa­noo.

Lue li­sää Huo­vin­ret­kes­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta en­si vii­kol­la.