14.8.2019 13.30
Urheilu
 
Esa Viippola

Pyhäjär­vi­seu­dulle mitaleja SM-kisoista, Elmeri Eskola heittää moukaria myös maaottelussa

Elmeri Eskola edustaa Suomea maaottelussa Tukholmassa. Kuva: Joni Tuominen / arkisto.

Elmeri Eskola edustaa Suomea maaottelussa Tukholmassa. Kuva: Joni Tuominen / arkisto.

Joni Tuominen

image

Eura, Säkylä, Tukholma | Suomen Urheiluliitto on valinnut joukkueen nuorten Suomi–Ruotsi-maaotteluun. Pyhäjär­vi­seu­dulta mukana on säkyläläinen Säkylän Urheilijoita edustava moukarinheittäjä Elmeri Eskola.

Vii­me vii­kon­lop­pu­na Es­ko­la voit­ti Kan­kaan­pääs­sä 17-vuo­ti­ai­den mou­ka­rin SM-kul­taa. Ko­ti­maan mes­ta­ruus oli yk­si kau­den pää­ta­voit­teis­ta ja maa­ot­te­luun pää­se­mi­nen oli toi­nen.

Maa­ot­te­lu kil­pail­laan Tuk­hol­mas­sa 24.–25. elo­kuu­ta. Sä­ky­län mou­ka­ri­mies läh­tee naa­pu­ri­maa­han te­ke­mään ko­vaa tu­los­ta.

– Si­joi­tuk­ses­ta en osaa vie­lä sa­noa, kun ei ole var­maa tie­toa, ketä Ruot­sis­ta tu­lee vas­taan. Ta­voit­tee­na on heit­tää ai­na­kin oma en­nä­tys, El­me­ri Es­ko­la lin­jaa.

Nuor­ten ylei­sur­hei­lun mes­ta­ruus­ki­soi­hin osal­lis­tui myös Eu­ran Rai­kun Vil­ma Pere. Hän viih­tyi juu­ri uu­si­tun Kan­kaan­pään lii­kun­ta­kes­kuk­sen ken­tän ra­dal­la eri­no­mai­ses­ti 16-vuo­ti­ai­den juok­suis­sa.

Es­te­juok­sun 2 000 met­rin suo­men­mes­ta­ruus ir­to­si lau­an­tai­na uu­del­la omal­la en­nä­tyk­sel­lä 7.23,07. Sun­nun­tai­na Pere pin­koi SM-ho­pe­al­le 1 500 met­ril­lä tu­lok­sel­la 4.50,50, joka on hä­nel­le kau­den pa­ras.

– Al­ku­kau­si oli han­ka­la, sil­lä sai­ras­tuin tou­ko­kuus­sa ja olin 1,5 kuu­kaut­ta te­ke­mät­tä mi­tään. En oli­si ar­van­nut, et­tä tu­lee näin hy­vin me­nes­tys­tä, eli hy­väl­tä tun­tuu, Vil­ma Pere sa­noo.