27.7.2019 15.01
Urheilu
 
Joni Tuominen

Triathlon kilpailtiin kuumissa olosuhteissa

image

Säkylä | Järjestyksessään kuudes Säkylä triathlon vietiin läpi lauantaina helteisessä säässä, kun elohopea kipusi lämpömittareissa lähes 30 asteeseen.

Yli 200 tri­ath­lo­nis­tia us­kal­tau­tui haas­ta­maan it­sen­sä ja ko­vas­ti läm­mit­tä­neen au­rin­gon, kun Sä­ky­lä tri­ath­lon kil­pail­tiin Ka­tis­maan saa­res­sa ja Ran­ta­tien alu­eel­la.

Tänä vuon­na uu­tuu­te­na oli sprint­ti- ja olym­pi­a­mat­kan li­sä­nä kun­to­sar­ja, jos­sa uin­ti­mat­ka­na oli 150 met­riä. Uin­nin jäl­keen pyö­räil­tä­vä mat­ka oli kym­me­nen ki­lo­met­riä ja lo­puk­si juos­ta­vaa mat­kaa oli kol­me ki­lo­met­riä.

Sprint­ti­mat­kal­la vas­taa­vat mat­kat oli­vat 750 met­riä uin­tia, 20 ki­lo­met­riä pyö­räi­lyä ja vii­si ki­lo­met­riä juok­sua. Olym­pi­a­mat­kan kil­pai­li­jat ui­vat en­sin 1500 met­riä, jota seu­ra­si 40 ki­lo­met­rin pyö­räi­ly ja 10 ki­lo­met­rin juok­su.

Lue li­sää Sä­ky­lä tri­ath­lo­nis­ta tiis­tai­na 30. hei­nä­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.