26.6.2020 13.28
Uutiset
 

Ahokas siirtyy Säkylästä Laitilaan

Säkylän sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas siirtyy samoihin tehtäviin Laitilaan. Arkistokuva: Veera Reko

Säkylän sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas siirtyy samoihin tehtäviin Laitilaan. Arkistokuva: Veera Reko

Veera Reko

image

Säkylä, Laitila | Säkylän sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas on valittu yksimielisesti Laitilan sosiaali- ja terveys­joh­ta­jaksi.

Ahok­kaan on Lai­ti­lan kau­pun­gin tie­dot­teen mu­kaan tar­koi­tus aloit­taa Lai­ti­las­sa lo­ka­kuun alus­sa, mut­ta asia tar­ken­tuu en­si vii­kol­la.

Po­ri­lai­nen Aho­kas on kou­lu­tuk­sel­taan yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri ja so­si­o­no­mi Hän on ol­lut vuo­des­ta 2013 so­si­aa­li­työn­te­ki­jä­nä Sä­ky­läs­sä, kun­nes siir­tyi jou­lu­kuus­sa 2018 Par­ka­non hy­vin­voin­ti­pääl­li­kök­si. Vii­me vuo­den ke­sä­kuus­sa hän aloit­ti Sä­ky­län pe­rus­tur­va­joh­ta­ja­na.

Lai­ti­lan kau­pun­gin­hal­li­tus teki va­lin­nan tors­tai­na. Kol­me ha­ki­jaa va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jäl­keen so­vel­tu­vuu­sar­vi­oin­tiin.