27.11.2019 11.10
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Ammattilaisen vinkein joulusiivous on mukava juttu

Liljojen kotona joulusiivous tehdään yhdessä.

Liljojen kotona joulusiivous tehdään yhdessä.

Iida Rissanen-Vatja

image

Eura | Alasatakunnan välissä jaetaan huomenna Pyhäjärviseudun joulunavausliite, jonka sivuilta voi lukea muun muassa Euran siivouspäällikkö Virpi Liljan sujuvampaan joulusiivoukseen.

– Py­rin pi­tä­mään viik­ko­sii­vouk­sia, en vält­tä­mät­tä to­sin joka viik­ko vaan riip­pu­en sii­tä, mi­ten pal­jon ol­laan ol­tu ko­to­na. Si­ten jou­lu­sii­vouk­ses­ta ei tar­vit­se teh­dä niin isoa. Lap­suu­des­ta muis­tan, mi­ten mum­mun kans­sa käy­tiin jou­lu­na kaa­pit­kin lat­ti­as­ta kat­toon läpi. Sel­lais­ta voi teh­dä jo pit­kin vuot­ta, Vir­pi Lil­ja ker­too.

Lue huo­mi­ses­ta leh­des­tä, mi­ten jou­lu­sii­vous su­juu näp­pä­räs­ti Lil­jo­jen ko­to­na.