12.5.2021 9.00
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Asumaton omakotitalo tuhoutui aamuöisessä palossa Säkylässä

image

Sä­ky­lä | Kar­hu­suon­tien var­rel­la Sä­ky­läs­sä si­jain­nut oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui käy­tän­nös­sä kat­so­en ko­ko­naan kel­lo vii­den ai­kaan kes­ki­viik­ko­aa­mul­la ha­vai­tus­sa tu­li­pa­los­sa. Ta­los­sa ei ol­lut va­ki­tuis­ta asu­mis­ta, ei­kä ku­kaan louk­kaan­tu­nut pa­los­sa.

Ohi­kul­ki­ja oli huo­man­nut, et­tä ta­lon kat­to­ra­ken­teet pa­loi­vat voi­mak­kaas­ti, ja hä­lyt­ti pa­lo­kun­nan kel­lo 5.07. Sen tul­les­sa pai­kal­le talo oli jo täy­den pa­la­mi­sen vai­hees­sa. Lä­his­töl­lä oli mui­ta­kin ra­ken­nuk­sia, mut­ta pa­lo­kun­ta on­nis­tui suo­jaa­maan ne, ei­kä palo le­vin­nyt maas­toon­kaan.

Po­lii­si tut­kii pa­lon syt­ty­mis­syy­tä, ja pe­las­tus­lai­tok­sel­la on jäl­ki­var­ti­oin­tia vie­lä aa­mu­päi­vän ai­ka­na.