30.5.2020 9.42
Uutiset
 
Riina Kaski

Aurin­gon­pais­teessa lomalle lompsis

Tästä kesäloma voi alkaa, näyttävät Euran yhteiskoulun 7D-luokan nuoret.

Tästä kesäloma voi alkaa, näyttävät Euran yhteiskoulun 7D-luokan nuoret.

Riina Kaski

image

Eura | Euran yhteiskoulun 7D-luokan nuoret naiset kokoontuivat lauantaiaamuna nopeaan poseeraukseen ennen jäätelöllä höystettyä todistustenjakoa. Lyhyen luokka­ko­koon­tu­misen jälkeen nuoret suuntasivat kesälomalle hyvillä mielin.

Vee­ra Jy­rä­kos­ki, Hil­da Tol­vi ja Ii­na Sal­mi­nen ai­ko­vat hyö­dyn­tää kau­nis­ta sää­tä ja käy­dä tä­nään pik­ni­kil­lä ka­ve­ri­po­ru­kal­la. Vee­ra ja Hil­da asu­vat Pa­ne­li­as­sa, Ii­na Hon­ki­lah­del­la.

Todistuksen numerot olivat odotettuja. Iina Salminen (ylin) kulki lauantaina pitkästä aikaa Honkilahden bussissa, kun taas panelialaiset Hilda Tolvi ja Iina Salminen suuntasivat kuvan ottamisen jälkeen oikealla näkyvään linja-autoon.

Todistuksen numerot olivat odotettuja. Iina Salminen (ylin) kulki lauantaina pitkästä aikaa Honkilahden bussissa, kun taas panelialaiset Hilda Tolvi ja Iina Salminen suuntasivat kuvan ottamisen jälkeen oikealla näkyvään linja-autoon.

Per­jan­tai­na yh­teis­kou­lun op­pi­laat seu­ra­si­vat vir­tu­aa­lis­ta ke­vät­juh­laa, jo­ten pien­tä tun­nel­maan vi­rit­täy­ty­mis­tä oli jo sil­loin.

Kol­mi­kol­la ei ole ke­säl­le eri­tyi­siä suun­ni­tel­mia, mut­ta ka­ve­rei­ta on tar­koi­tus näh­dä ja ot­taa ren­nos­ti. Syk­syl­lä sil­loi­set kah­dek­sas­luok­ka­lai­set tah­toi­si­vat nor­maa­lis­ti kou­luun, vaik­ka etä­o­pis­ke­lu­kin on su­ju­nut.

Ari Reunanen johdatti luokkansa, Euran yhteiskoulun 7D:n todistustenjaon ja Suvivirren kuuntelun jälkeen turvallisesti kesälomalle. Todistusta kuvassa hakee Veera Jyräkoski.

Ari Reunanen johdatti luokkansa, Euran yhteiskoulun 7D:n todistustenjaon ja Suvivirren kuuntelun jälkeen turvallisesti kesälomalle. Todistusta kuvassa hakee Veera Jyräkoski.

Riina Kaski