21.10.2020 15.14
Uutiset
 

Auto syttyi parkkipaikalla Euran Kiukaisissa

image

Eura, Kiukainen | Henkilöauto syttyi palamaan parkkipaikalla Kiukaisissa Eurakoskentiellä.

Palo syt­tyi au­ton ko­ne­ti­las­sa. Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­los­ta kes­ki­viik­ko­aa­mu­na kel­lo kah­dek­san ai­kaan.

Pai­kal­la ol­leet siir­si­vät park­ki­pai­kal­la ol­leet muut au­tot kau­em­mas pa­la­vas­ta au­tos­ta ja aloit­ti­vat pa­lon sam­mut­ta­mi­sen. Pai­kal­le saa­pu­nut pa­lo­kun­ta huo­leh­ti sam­mut­ta­mis­työt lop­puun.

Au­to vau­ri­oi­tui pa­los­sa, mut­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta ja pa­lon le­vi­ä­mi­sel­tä mui­hin au­toi­hin sääs­tyt­tiin.