11.1.2020 9:29
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Bändikoulu ja muuta mukavaa Lasten tammikuussa

Markku Haaviston vetämään bändikouluun tuli ensimmäisellä kertaa kahdeksan musiikista innostunutta euralaista alakouluikäistä. Jo puolen tunnin harjoittelun jälkeen soi mukavasti kappale Älä tuu droppaan mun tunnelmaa.

Markku Haaviston vetämään bändikouluun tuli ensimmäisellä kertaa kahdeksan musiikista innostunutta euralaista alakouluikäistä. Jo puolen tunnin harjoittelun jälkeen soi mukavasti kappale Älä tuu droppaan mun tunnelmaa.

Liisa Nykänen

image

Eura | Lasten tammikuu on Eurassa hyvässä vauhdissa. Perjantaina alkoi Valoa ikkunassa -tapahtuma ympäri kuntaa, Honkilahden muskarissa oli avoimet ovet ja alakou­lui­käi­sille alkoi bändikoulu Kirkonkylän koulussa.

Lau­an­tai­na 11. tam­mi­kuu­ta lap­sil­le on Non-stop -huo­vu­tus­pa­ja kel­lo 10–15 Hin­ner­jo­el­la Mer­ja Ah­to­lan atel­jees­sa, koko per­heen Vii­kin­kien mat­kas­sa -kier­ros kel­lo 11 Esi­his­to­ri­an opas­tus­kes­kus Nau­ra­vas­sa lo­hi­käär­mees­sä ja sun­nun­tai­na 12. tam­mi­kuu­ta kel­lo 10–12 on 4–7 -vuo­ti­ail­le temp­pu­ra­ta Eu­ran kir­kon­ky­län kou­lus­sa.

Voit lu­kea jut­tua Eu­ran Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­mis­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta en­si vii­kol­la.