22.7.2021 6.01
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Eniten huolettaa Köyliönjärvi

Ylivoimaisesti suurin osa vedenottamohankkeeseen liittyvistä kannanotoista esittää huolen sen vaikutuksista Köyliönjärveen, johon on vuosien varrella kohdistettu paljon vesiensuojelutoimia.

Ylivoimaisesti suurin osa vedenottamohankkeeseen liittyvistä kannanotoista esittää huolen sen vaikutuksista Köyliönjärveen, johon on vuosien varrella kohdistettu paljon vesiensuojelutoimia.

arkisto / Heikki Linnemäki

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Ku­nin­kaan­män­nyn vesi Oy:n uu­dis­tet­tuun lu­pa­ha­ke­muk­seen koh­dis­te­tuis­sa muis­tu­tuk­sis­sa ja mie­li­pi­teis­sä ko­ros­tuu ylit­se muun huo­li hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta Köy­li­ön­jär­ven ti­laan. Jär­vi on kan­na­no­tois­sa esil­lä niin kas­vien, eläin­ten kuin ih­mis­ten­kin eli­nym­pä­ris­tö­nä, vir­kis­ty­sa­lu­ee­na, kas­te­lu­ve­te­nä ja kan­sal­lis­mai­se­ma­na. Poh­ja­ve­de­not­to­hank­keen pe­lä­tään hei­ken­tä­vän jär­ven ve­den laa­tua, las­ke­van sen pin­taa ja ran­ta­kiin­teis­tö­jen ar­voa.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA